Xu Hướng 9/2023 # Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Mẫu 2 # Top 16 Xem Nhiều | Jhab.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Mẫu 2 # Top 16 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Mẫu 2 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Jhab.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Lý lịch Đảng viên là tờ khai chi tiết về tiểu sử của bản thân và những cá nhân khác có mối quan hệ mật thiết với người muốn vào Đảng như vợ, chồng, anh chị em, ông bà. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng của đảng viên.

Mẫu 2-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Họ và tên đang dùng:………………………………………………………………………………………..

Họ và tên khai sinh:…………………………………………………………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………….

Số lý lịch:……………………………………………………………………………………………………….

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

01. Họ và tên đang dùng:……………………………………………………… 02. Nam, Nữ:…………

03. Họ và tên khai sinh:……………………………………………………………………………………….

04. Bí danh:………………………………………………………………………………………………………

05. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

06. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………..

07. Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….

08. Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………

– Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………

– Nơi tạm trú:……………………………………………………………………………………………………..

09. Dân tộc: ……………………. 10. Tôn giáo:………………………………………………………………

11. Nghề nghiệp hiện nay:………………………………………………………………………………………

12. Trình độ hiện nay:……………………………………………………………………………………………

– Giáo dục phổ thông:……………………………………………………………………………………………

– Giáo dục nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………

– Giáo dục đại học và sau đại học:……………………………………………………………………………

– Học hàm:……………………………… Lý luận chính trị:…………………………………………………..

– Ngoại ngữ: …………………………………………… Tin học:……………………………………………….

– Tiếng dân tộc thiểu số:…………………………………………………………………………………………

13. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: ……………………………………………………………………..

14. Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):…………………………………………………

15. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):………………………………………….

16. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):…………………………………………………….

1)……………………………………………………………………………………………………………………..

2)………………………………………………………………………………………………………………………

17. LỊCH SỬ BẢN THÂN

…………………………………………………………………………………………………………………………

18. NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

19. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

…………………………………………………………………………………………………………………………

20. NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Hình thức học

Từ tháng năm

đến tháng năm

Văn bằng

chứng chỉ

21. ĐI NƯỚC NGOÀI

Từ tháng năm

đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào

22. KHEN THƯỞNG

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

23. KỶ LUẬT

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

24. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha đẻ:…………………………………………… , năm sinh:………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………….

Hoàn cảnh kinh tế:…………………………………………………………………………………………..

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:………………………………………………………………………

2. Mẹ đẻ:……………………………………………. , năm sinh:…………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………….

Hoàn cảnh kinh tế:…………………………………………………………………………………………..

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:………………………………………………………………………

3. Anh chị em ruột: (khai rõ như Cha, Mẹ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ)

– Anh:……………………………………………………………………………………………………………

– Chị:…………………………………………………………………………………………………………….

– Em:…………………………………………………………………………………………………………….

4. Ông, Bà Nội:

– Ông Nội:………………………………………. Năm sinh:………………………………………………..

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………….

Lịch sử chính trị:……………………………………………………………………………………………….

– Bà Nội:………………………………………… Năm sinh:…………………………………………………

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………

Lịch sử chính trị:………………………………………………………………………………………………

5. Ông, Bà Ngoại:

– Ông Ngoại:………………………………….. Năm sinh:…………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..

Lịch sử chính trị:……………………………………………………………………………………………..

– Bà Ngoại:……………………………………. Năm sinh:…………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………..

Lịch sử chính trị:……………………………………………………………………………………………..

6. Bên Vợ/Chồng: (bao gồm Cha, Mẹ, Anh em ruột của vợ/chồng; Vợ/chồng và các con, các mục khai giống như Cha, Mẹ đẻ)

25. TỰ NHẬN XÉT

(Ghi những ưu điểm, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào)

…………………………………………………………………………………………………………………….

26. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.

Tham Khảo Thêm:

 

Thông tư 45/2023/TT-BGDĐT Tiêu chí trường mầm non an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích

…………, ngày………tháng……..năm…………

Khi muốn xin vào Đảng, người xin kết nạp phải khai lý lịch. Đồng thời, sau khi được kết nạp vào Đảng, Đảng viên phải khai ly lịch một lần nữa để tổ chức Đảng quản lý. Không chỉ vậy, theo khoản 1.1 Điều 1 Mục II Hướng dẫn 09 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lý lịch Đảng viên là hồ sơ cần có khi:

Xem xét kết nạp Đảng;

Kết nạp Đảng;

Đảng viên được công nhận chính thức;

Bổ sung hồ sơ Đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức;

Như vậy, có thể thấy, kể từ khi muốn được xem xét kết nạp đến khi được chuyển thành Đảng viên chính thức, Đảng viên phải có lý lịch Đảng viên.

01. Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, bằng chữ in hoa, ví dụ: LÊ THỊ THANH THẢO.

02. Nam, nữ: Là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.

03. Họ và tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.

04. Các bí danh: Ghi các bí danh đã dùng (nếu có).

05. Sinh ngày… tháng… năm…: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh.

06. Nơi sinh: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.

07. Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay); trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Ghi địa chỉ như cách ghi ở mục 06.

08. Nơi cư trú:

– Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố).

– Nơi tạm trú: Bản thân đang tạm trú ở đâu thì ghi địa chỉ nơi tạm trú đó.

09. Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường… (nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).

10. Tôn giáo: Theo tôn giáo nào thì ghi rõ (ví dụ: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo… ghi cả chức sắc trong tôn giáo – nếu có), nếu không theo tôn giáo nào thì ghi chữ “không”.

11. Nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ công việc chính đang làm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, phân công, bổ nhiệm… Ví dụ: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoại khoa, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm v.v…

12. Trình độ hiện nay:

– Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10 năm, 12 năm, học phổ thông hay bổ túc. Ví dụ: 8/10 phổ thông, 9/12 bổ túc; tốt nghiệp trung học phổ thông hệ 12 năm.

– Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp. Ví dụ: Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y…

– Giáo dục đại học và sau đại học (bao gồm trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, chuyên tu, đào tạo từ xa). Ví dụ: Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp, Cử nhân Luật tại chức, Kỹ sư cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa; Thạc sỹ kinh tế, Tiến sỹ toán học, Tiến sỹ khoa học … Nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

– Học hàm: Ghi chức danh được Nhà nước phong (Giáo sư, Phó giáo sư).

– Lý luận chính trị: Ghi theo chứng chỉ, văn bằng cao nhất đã được cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học tập trung hay không tập trung.

Đối với những trường hợp đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, thì ghi trình độ lý luận chính trị theo giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị được các cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương1.

– Ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp (ví dụ: đại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga… hoặc tiếng Anh trình độ A…).

– Tin học: Đối với hệ bồi dưỡng thì ghi theo chứng chỉ, chứng nhận đã được cấp (ví dụ: tin học văn phòng; tin học trình độ A, B, C…); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học thì ghi là đại học.

– Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếng dân tộc thiểu số nào thì ghi rõ tên dân tộc đó.

13. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn (chi đoàn, Đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

14. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

+ Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp: Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng CSVN.

+ Ngày và nơi kết nạp vào Đảng: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi tổ chức lễ kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

+ Ngày và nơi công nhận chính thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi được công nhận chính thức (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương)

15. Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội (như ngày vào Đoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày vào học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc ngày tham gia hoạt động trong các tổ chức kinh tế, xã hội…). Ví dụ, người xin vào Đảng sinh năm 1986, khai lịch sử bản thân:

Từ tháng 9-1992 đến tháng 8-2001 học Tiểu học và Trung học cơ sở tại Trường……..

Từ tháng 9-2001 đến tháng 6-2004 học Trung học phổ thông tại Trường ……… Được kết nạp vào Đoàn TNCSHCM ngày 26-3-2002.

16. Những công việc, chức vụ đã qua: Ghi đầy đủ, rõ ràng, liên tục (theo tháng) từ khi tham gia hoạt động xã hội; đi làm; đi học đến nay, từng thời gian làm việc gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội… (ghi cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, đi học, đi chữa bệnh, đi nghỉ mát, tham quan nước ngoài, bị bắt, bị tù, bị gián đoạn liên lạc hoặc không hoạt động nếu có…).

17. Đặc điểm lịch sử: Ghi rõ lý do bị gián đoạn hoặc không sinh hoạt đảng (nếu có); có bị bắt, bị tù không (do chính quyền nào, từ ngày …… tháng …… năm ……..nào đến ngày …… tháng …… năm ……..nào, ở đâu). Có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở của tổ chức đặt ở đâu?). Đã tham gia các chức sắc gì trong các tôn giáo.

18. Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: Ghi rõ đã học những lớp lý luận chính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, tên trường, thời gian học, ở đâu; học chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.

19. Đi nước ngoài: Ghi rõ thời gian từ tháng năm nào đến tháng năm nào, đi nước nào; cơ quan, đơn vị, tổ chức nào quyết định (chỉ ghi các trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công tác…từ 3 tháng trở lên).

20. Khen thưởng: Ghi rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ bằng khen trở lên), cấp nào quyết định; các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân…

21. Kỷ luật: Ghi rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên), cấp nào quyết định.

Advertisement

22. Hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ những người chủ yếu trong gia đình như:

– Đối với ông, bà, nội ngoại: Ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, nơi cư trú, nghề nghiệp, lịch sử chính trị của từng người.

– Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng); vợ (hoặc chồng). Ghi rõ: họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán; nơi cư trú, nghề nghiệp, thành phần giai cấp, lịch sử chính trị của từng người qua các thời kỳ:

+ Về thành phần giai cấp: ghi rõ thành phần giai cấp trước cách mạng tháng tám năm 1945, trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc) hoặc trong cải tạo công, nông, thương nghiệp năm 1976 ở các tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản…(nếu có sự thay đổi thành phần giai cấp cần ghi rõ lý do). Nếu thành phần gia đình không được quy định ở các thời điểm nêu trên và hiện nay thì bỏ trống mục này.

+ Về lịch sử chính trị của từng người: Ghi rõ đã tham gia tổ chức cách mạng; làm công tác gì, giữ chức vụ gì? Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào… của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay, những người đó làm gì? Ở đâu? Nếu đã chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? Tại đâu?

– Anh, chị em ruột, các con và anh, chị em ruột vợ (hoặc chồng): Chỉ cần ghi họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp; việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phần khai về ông, bà nội ngoại chỉ ghi những người có đặc điểm chính trị ảnh hưởng tốt, xấu với bản thân. Ví dụ: Là Lão thành cách mạng, Anh hùng… hoặc có tội ác, bị cách mạng xử lý.

– Cam đoan và ký tên: Ghi rõ “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch”; ngày, tháng, năm, ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Chi bộ, cấp ủy cơ sở chưa nhận xét, chưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch mà chỉ đóng dấu giáp lai vào tất cả các trang và ảnh trong lý lịch của người xin vào Đảng; gửi công văn đề nghị thẩm tra hoặc cử đảng viên đi thẩm tra lý lịch.

Không được cử người vào Đảng hoặc người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, ruột) của người vào Đảng đi thẩm tra lý lịch.

– Chứng nhận của cấp ủy cơ sở: Có 2 mức chứng nhận:

+ Nếu cấp ủy đã thẩm tra, kết luận đúng sự thật thì ghi: “Chứng nhận lý lịch của đồng chí… khai tại đảng bộ, chi bộ cơ sở… là đúng sự thật”.

+ Nếu cấp ủy chỉ đối khớp với lý lịch của người xin vào Đảng hoặc lý lịch cũ của đảng viên thấy đúng thì ghi: “Chứng nhận lý lịch của đồng chí… theo đúng lý lịch của người xin vào Đảng (hoặc lý lịch cũ)”.

Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, họ và tên đồng chí bí thư hoặc phó bí thư, ký tên, đóng dấu của cấp ủy cơ sở.

Trường hợp cấp ủy cơ sở chưa có con dấu, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu.

Kể Về Người Thân Của Em Lớp 2 ❤️️15 Bài Văn Mẫu Hay Nhất

Kể Về Người Thân Của Em Lớp 2 ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu Hay Nhất ✅ Chia Sẻ Tuyển Tập Ngắn Gọn Phù Hợp Với Lứa Tuổi Giúp Nuôi Dưỡng Tình Yêu Gia Đình.

I. Mở bài: Giới thiệu về người mà mình tả (chị gái). Người đó có ấn tượng gì với mình: Là người luôn sẻ chia với mình, Không chỉ là chị mà còn là một người bạn.

II. Thân bài:

Tả hình dáng, đặc điểm:

Dong dỏng cao

Nước da trắng hồng

Mái tóc dài suôn mượt luôn được buộc cao trông rất năng động

Đôi mắt đen láy, là nơi chưa bao câu động viên, sẻ chia với em mỗi khi em buồn

Bàn tay búp măng nấu ăn, giặt quần áo

Tính tình:

Hiền lành, nhân hậu

Vui tính, đảm đang, dễ thương,

Hoạt động:

Chị thường hay nấu cơm cho cả nhà. Ai cũng khen khéo tay

Chị đi học về là giặt giũ, quét nhà,…một người chị đảm đang

Mỗi lần em ôm chị là người chăm sóc, mỗi lần chị đặt tay lên trán em thì lại như có 1 luồng điện yêu thương chạy qua người làm em khỏe lại.

Chị dạy cho học, dạy cho em những điều hay trong cuộc sống

Mỗi lần buồn chị luôn động viên chia sẻ

Kỉ niệm với chị: Làm chị buồn nhưng chị không giận

III. Kết bài: Cảm nghĩ về chị: Yêu chị, sẽ không bao giờ làm chị buồn

Tặng bạn 🌹 Kể Về Một Người Thân Của Em Trong Gia Đình 🌹 15 Bài Hay

Mỗi lần nghe ai đó nhắc về tình mẫu tử, em lại nghĩ về người mẹ thân yêu của mình.

Dáng người mẹ thanh mảnh cùng mái tóc đen dài óng mượt. Khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu. Lấp lánh trên khuôn mặt ấy chính là đôi mắt đen lay láy như hạt cườm. Đôi mắt mẹ trìu mến, đầy vỗ về thương yêu. Mẹ vừa hiền dịu, vừa nghiêm khắc. Khi em chăm ngoan, mẹ lại nở nụ cười tươi rạng rỡ. Khi em chưa vâng lời, đôi môi mẹ chẳng còn tươi tắn, trông buồn đến lạ. Mỗi ngày, đôi bàn tay gầy xương của mẹ lại nấu những món ăn thơm ngon bổ dưỡng cho cả gia đình.

Em ước mong mẹ sẽ mãi bên mình và thầm nhủ sẽ không để mẹ phải phiền lòng.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Kể Về Gia Đình Em Lớp 2 🍀 15 Bài Văn Mẫu Tả Điểm 10

Có rất nhiều người thân mà em yêu quý, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ.

Mẹ em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài mượt mà. Hàng ngày mẹ thường mặc những bộ quần áo kín đáo và lịch sự để đi làm. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm để nấu những bữa ăn ngon miệng cho em và bố. Sau một ngày làm việc bận rộn, buổi tối mẹ vẫn dành thời gian quan tâm đến em. Mẹ thường hỏi han tình hình học tập của em và an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn.

Em rất kính trọng và biết ơn mẹ. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe để em và bố có thể tặng mẹ thật nhiều tình yêu thương.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Tham khảo bài văn mẫu viết về bố trong nội dung sau đây để hoàn thành tốt đề bài kể về một người thân của em (ông bà bố mẹ anh chị) lớp 2.

Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố.

Bố em năm nay ba mươi sáu tuổi. Bố em là cảnh sát giao thông. Mái tóc của bố luôn được cắt gọn gàng. Bố thường mặc những chiếc áo sơ mi tối màu. Những lúc mặc quân phục, trông bố thật oai phong. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Không chỉ giúp mẹ việc nhà, bố còn dạy chị em em học bài mỗi tối.

Bố đúng là người bố tuyệt vời của em. Em hứa sẽ chăm học thật giỏi để bố vui lòng.

Chia sẻ cùng bạn 🌹 Tả Một Người Thân 🌹 15 Bài Tả Ông Bà Cha Mẹ Anh Em Của Em

Thành viên mới trong gia đình của em – bé Mít cũng là người mà em yêu mến nhất. Mít là một cô bé rất dễ thương.

Tên thật của Mít là Nguyễn Hoài Anh, khuôn mặt em nhìn trông thật đáng yêu. Chiếc miệng nhỏ xinh màu hồng mím lại, có đôi lúc lại vô thức nhoẻn miệng cười. Nhưng em thấy sợ nhất là lúc bé khóc, khuôn mặt mà mếu máo và làn da đỏ lên, đôi hàng mi cũng ướt đẫm nước mắt khiến em thấy rất thương bé. Em đã có thể giúp mẹ trông em bé. Em có thể chơi với em, trông em ngủ và còn thay tã cho Mít. Những lúc đấy, mẹ thường bảo với em rằng em đã ra dáng một người chị lớn. Em mong rằng bé Hoài Anh có thể lớn thật nhanh để cùng đi chơi, đi học với em.

Em cảm thấy thật may mắn vì mình đã có thêm một đứa em gái. Mít là một cô em gái thật đáng yêu làm sao!

Giới thiệu đến bạn 🌟 Tả Người Thân 🌟 15 Bài Văn Tả Về Người Thân Hay Nhất

Đề tài kể về người thân của em lớp 2 tuần 34 rất gần gũi trong cuộc sống hằng này, tuy nhiên để viết hay các em học sinh cũng cần có được những tư liệu văn mẫu để tham khảo. Tham khảo bài tập làm văn kể về người thân lớp 2 ngắn gọn viết về anh trai như sau:

Trong gia đình, người chiều chuộng em nhất có lẽ là anh trai của em.

Anh em năm nay mười hai tuổi. Anh đang là học sinh lớp 6. Dáng người khá cao, nhưng hơi gầy. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Khuôn mặt hiền lành. Anh trai của em học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Chính vì vậy, em thường nhờ anh giảng bài cho em. Anh giảng bài vô cùng dễ hiểu. Những khi có ai bắt nạt em, anh đều là người đứng ra bảo vệ em.

Em rất yêu quý anh trai của mình.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất.

Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.

Ngoài ra, tại chúng tôi còn có 🌺 Tả Người Thân Đang Làm Việc 🌺 15 Bài Mẫu Điểm 10

Nếu bây giờ có ai đó hỏi em “Người mà em yêu quý nhất là ai trong gia đình?” thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng người em yêu quý và kính trọng nhất trong gia đình chính là mẹ của em.

Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi của một thời xuân sắc đã trôi qua nhưng trong mắt em mẹ vẫn là người đẹp nhất. Mẹ em có dáng người dong dỏng cao cùng nước da trắng do được chăm sóc một cách kĩ càng và cẩn thận. Mái tóc của mẹ em dài đến tận thắt lưng, óng mượt và mềm mại tựa như dòng thác đổ. Mỗi khi đi làm mẹ lại búi gọn mái tóc ấy lên rồi cố định bằng một chiếc cặp. Mẹ em không có đôi bàn tay búp măng cùng những ngón tay tháp bút, bàn tay mẹ chai sạn do nhiều năm cầm phấn.

Mẹ em hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mỗi khi em làm sai chuyện gì mẹ đều nhẹ nhàng khuyên bảo, giải thích cho em hiểu ra lỗi sai và sửa lỗi. Mẹ em có sở thích là đan lát, làm vườn và nấu ăn. Nhờ đôi bàn tay mẹ mà khu vườn trước nhà em lúc nào cũng tràn ngập hương thơm mời gọi các anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Còn mỗi khi, mẹ có việc phải đi xa thì em sẽ nhớ mẹ rất nhiều, nhớ cả những món ăn ngon mà mẹ vẫn thường làm.

Em rất yêu quý mẹ của mình. Em mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, sẽ luôn xinh đẹp và hạnh phúc bên gia đình và công việc.

Gửi đến bạn 🍃 Bài Văn Tả Mẹ 🍃 Tuyển Tập 15 Bài Văn Về Mẹ Hay Nhất

Bài văn lớp 2 kể về người thân chọn lọc viết về bố cũng là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh.

Gia đình em có 3 người, bố mẹ và em. Người khiến em ngưỡng mộ nhất là bố em.

Bố em năm nay 40 tuổi. Da bố em đen lắm, trên đầu đã có mấy sợi tóc trắng. Người bố em cao cao, gương mặt chữ điền. Hàng ngày sau khi ở cơ quan về, bố lại chăm sóc vườn cây quanh nhà. Bố dạy em biết đá bóng, đá cầu, cả bơi lội nữa. Những bài toán khỏ em không hiểu bố đều có thể làm được. Bố như thầy giáo siêu sao ở nhà vậy.

Em rất yêu bố. Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Em hứa sẽ học thật giỏi để bố vui lòng.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Bài tập làm văn kể về người thân của em lớp 2 đạt điểm cao để lại nhiều ấn tượng với người đọc bởi những tình cảm hồn nhiên mà chân thành dành cho người bố của mình.

Trong gia đình em, ai em cũng yêu cũng quý nhưng người mà em yêu thương và kính trọng nhất vẫn là ba của em.

Ba em làm cảnh sát đã hơn mười lăm năm. Ba em có nước da màu bánh mật khỏe mạnh cùng với khuôn mặt vuông chữ điền ánh lên vẻ nghiêm nghị. Trong gia đình em thì ba em là người nghiêm khắc nhất. Ba không bao giờ bị mềm lòng trước những giọt nước mắt của con cái mà luôn nghiêm túc chỉ ra lỗi sai trong việc làm của chúng em. Ba em có thân hình cao to, vạm vỡ do đặc thù công việc. Ba em có một đôi bàn tay đầy chai sạn do nhiều năm cầm súng.

Ba em sở thích là trồng cây và đọc báo mỗi sáng. Sau nhà em có rất nhiều loại cây như cây na, cây cam, cây ổi…đều là do một tay ba em trồng và chăm sóc. Ba em luôn dạy chúng em những điều hay, lẽ phải, những đức tính tốt trong cuộc sống và một trong số đó là tính gọn gàng, ngăn nắp. Vật dụng trong nhà đều luôn nằm ở đúng vị trí vì ba luôn nói với chúng em rằng: “Hãy sắp xếp đồ đạc của các con thật gọn gàng, như vậy lúc tìm sẽ không mất nhiều thời gian”.

Em rất yêu ba của em. Dù cho ba không dịu dàng như mẹ nhưng anh em vẫn rất kính trọng và nghe lời của ba. Em mong ba sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Gửi tặng bạn 💕 Bài Văn Tả Bố 💕 15 Bài Mẫu Tả Bố Ngắn Hay Hài Hước Nhất

Công việc của bố mẹ em rất bận rộn. Vậy nên trong gia đình, người gần gũi và yêu thương em nhất chính là ông ngoại của em.

Ông ngoại em năm nay ngoài bảy mươi tuổi. Tuy vậy, dáng người ông trông thật khỏe mạnh. Chòm râu dài và mái tóc ông đã bạc trắng. Nước da ông ngăm đen, nhăn nheo. Gương mặt hiền từ với cái nhìn trìu mến trông ông thật phúc hậu. Mỗi khi ông cười để lộ những chiếc răng trắng thưa thớt. Tuổi đã cao nhưng ông em còn rất khỏe mạnh. Ông rất thích trồng cây. Vườn cây của ông lúc nào cũng sai trái. Nào ổi, nào nhãn, nào cam… Em thích nhất là được ngồi nghe ông kể truyện cổ tích.

Em rất yêu ông ngoại. Em mong rằng ông sẽ luôn mạnh khỏe để sống cùng với chúng em.

Có thể bạn sẽ thích 🌼 Tả Ông Ngoại Của Em 🌼 15 Bài Văn Tả Hay Nhất Điểm 10

Bài tập làm văn lớp 2 kể về người thân luyện viết sẽ giúp các em học sinh trau dồi vốn từ phong phú và cách sử dụng từ ngữ. Tham khảo bài văn viết về em gái của mình như sau:

Năm ngoái, mẹ em vừa sinh một bé gái. Mẹ bảo rằng muốn em có bạn để chơi khi bố mẹ vắng nhà. Mẹ đặt tên em là Bảo An với mong muốn suốt quãng đời về sau em luôn bình an và hạnh phúc như cái tên của em. Em rất yêu thương em gái của em.

Năm nay em gái em đã được hơn 1 tuổi, em đã biết đi nhưng chưa vững. Đôi khi em phải giúp đỡ em leo lên cầu thang, vì sợ em bị ngã. Những lúc bố mẹ vắng nhà nếu không có em thì có lẽ em buồn lắm, không biết chơi với ai. Em bé của em mũm mĩm lắm, bé có nụ cười xinh xinh. Mặc dù mới mọc được 4 chiếc rang nhưng lúc Bảo An cười em rất rất vui và muốn em cứ cười mãi như thế. Mỗi khi bố mẹ đi vắng, ở nhà với em thì Bảo An rất ngoan, không hề quấy khóc. Vì em không thích em bé khóc, em không biết dỗ em như thế nào.

Em rất yêu thương Bảo An và bố mẹ em cũng vậy. Mong em lớn lên thật nhanh và chăm ngoan.

SCR.VN tặng bạn 💧 Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí 💧 Kiếm Thẻ Cào Free

Bài tập làm văn lớp 2 kể về người thân của em ngắn hay với những dòng văn súc tích và giàu ý nghĩa viết về bà ngoại sẽ mang đến nhiều ý tưởng hay cho các em học sinh.

Hình ảnh bà ngoại luôn in sau trong tâm trí của em. Một người bà hiền từ nhân hậu.

Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi gầy, với mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Lưng bà hơi còng xuống nhưng bà đi lại vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mắt bà em không còn tinh tường nhưng cái nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương trìu mến. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó lại hằn lên rất rõ. Hằng ngày, bà thường nấu ăn cho chúng em và dạy chúng em học bài.

Em rất yêu bà của em.

Mời bạn tham khảo 🌠 Tả Bà Ngoại Của Em 🌠 15 Bài Văn Tả Hay Nhất Điểm 10

Bài văn kể về người thân của em lớp 2 sinh động đã khắc hoạ hình ảnh ông ngoại là người luôn yêu thương và dạy cho ta bao điều hay lẽ phải.

Trong gia đình người em yêu quý nhất là ông nội của em.

Ông nội em năm nay đã 60 tuổi. Ông từng là một người thợ cơ khí rất giỏi. Tới giờ, tuy đã nhiều tuổi nhưng ông vẫn mở một tiệm sửa xe đạp phục vụ cho mọi người trong ngõ xóm. Chính vì vậy, ông rất cẩn thận và yêu lao động. Trong gia đình, ông dành tình thương cho em nhiều nhất. Ông vẫn thường ddành thời gian vào dịp cuối tuần để dẫn em đi chơi công viên, cùng em đi mua sách hay dạo phố,… Ông dạy em những điều hay lẽ phải và luôn động viên e phải cố gắng trong học tập.

Với em, ông là một tấm gương sáng để bản thân em noi theo. Em rất yêu ông nội và em mong ông có thật nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi cùng con cháu.

Gửi đến bạn 🍃 Bài Văn Tả Ông Nội Của Em 🍃 15 Bài Văn Hay Đạt Điểm 10

Hãy kể về người thân của em lớp 2 văn mẫu hay viết về chị gái sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh chuẩn bị tốt hơn cho bài viết trên lớp.

Trong gia đình, người em yêu quý nhất chính là chị gái.

Chị em năm nay mười sáu tuổi. Chị của em tên là Thu. Chị đang là học sinh lớp mười một. Dáng người của chị không cao lắm và hơi gầy. Khuôn mặt trái xoan cùng với nước da trắng khiến chị trông rất xinh xắn. Nhưng em thích nhất là nụ cười ấm áp của chị. Chị rất yêu thương em.

Khi còn nhỏ chị thường nhường cho em đồ chơi đẹp. Những lúc có bài nào không hiểu, em thường nhờ chị giảng bài hộ. Thỉnh thoảng, chị còn là một nhà thiết kế thời trang – giúp em có được những bộ trang phục độc đáo vào những ngày cả gia đình đi chơi. Ở trường học, nếu có ai bắt nạt em, chị sẽ là người đầu tiên biết được, rồi ra tay giúp đỡ.

Em và chị đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau.

Đừng bỏ lỡ cơ hội 🍀 Nhận Thẻ Cào 100k Miễn Phí 🍀 Card Viettel Mobifone

Bà nội của em năm nay đã bảy mươi tuổi. Bà sống cùng với gia đình em từ khi em còn rất nhỏ.

Bà chính là người chăm sóc em từ cái ăn đến giấc ngủ khi bố mẹ em phải bận làm việc. Nên đối với em, bà có lẽ là người gắn bó nhất. Bà em có dáng người không cao lắm. Khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt hiền từ. Mái tóc trắng bạc phơ đã được bà cặp gọn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đã vất vả làm lụng cả một đời. Mỗi khi không phải đi học, em thường ở nhà trò chuyện cùng bà. Lúc đó, bà thường kể cho em nghe những câu chuyện về cuộc sống thời xưa. Thỉnh thoảng, em còn giúp bà làm những việc lặt vặt trong nhà.

Em mong rằng bà sẽ luôn khỏe mạnh để sống cùng với chúng em. Em yêu quý bà rất nhiều.

Mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Tả Bà Nội Của Em 🌹 15 Bài Văn Tả Hay Nhất Đạt Điểm 10

Văn Mẫu Lớp 6: Kể Lại Một Trải Nghiệm Của Em Ngắn Gọn (2 Mẫu) Những Bài Văn Mẫu Lớp 6

Kể lại một trải nghiệm của em ngắn gọn

Nội dung của tài liệu được giới thiệu sẽ bao gồm 2 bài văn mẫu, giúp học sinh lớp 6 biết cách kể lại một trải nghiệm. Kính mời quý bạn đọc cùng tham khảo ngay sau đây.

Cuối tuần trước, gia đình em đã có một chuyến du lịch rất vui vẻ. Đó là phần thưởng mà bố mẹ dành cho em khi đạt được thành tích học tập tốt vào cuối học kì I. Đây là lần đầu tiên em được đi đến biển chơi.

Đúng năm giờ sáng, xe xuất phát từ Hà Nội. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Em cùng các bạn nhỏ cùng tuổi mình cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến Sầm Sơn. Sau khi đến khách sạn nhận phòng và cất đồ đạc. Mọi người cùng nhau đi ăn trưa, rồi nghỉ ngơi.

Buổi chiều, mọi người trong đoàn cùng đi tắm biển. Thật kì diệu! Em đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Nước biển xanh và trong. Đứng gần biển em có thể nhìn thấy từng đợt sóng đánh vào bờ. Nhìn ra xa phía chân trời, bầu trời và biển như hòa vào làm một. Gió biển lồng lộng, cùng với tiếng sóng vỗ nghe thật vui tai.

Bờ biển lúc này thật đông người. Tiếng nói cười rộn vang khắp cả không gian. Người lớn thích thú bơi lội dưới nước. Trẻ em thì nghịch cát, xây thành những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Em cùng các bạn nhỏ mỗi người một chiếc phao, rồi nhảy xuống tắm biển. Nước biển mát lạnh khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi tắm biển xong, mọi người cùng nhau đi ăn đồ hải sản nướng. Các món ăn đều rất ngon và mang đậm hương vị của biển.

Chuyến du lịch ba ngày hai đêm của gia đình em đã kết thúc. Nhưng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị ở đây. Em mong sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch như vậy cùng với gia đình của mình.

Mỗi trải nghiệm đều rất đáng giá. Bởi vậy, tôi luôn trân trọng, coi đó là hành trang cho cuộc sống của mình.

Kì nghỉ hè năm nay, tôi về quê ngoại chơi. Suốt ba tháng hè, tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Đó là những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng ông đi dạo trên cánh đồng lúa mênh mông, cảm nhận mùi lúa chín. Đó là những bữa cơm ngon lành mà bà ngoại nấu, dù giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của bà. Đó còn là những buổi chiều cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, bắt cá… ngoài đồng.

Nhưng tôi nhớ nhất là trải nghiệm về lần đầu tiên được bơi dưới sông. Hồi ở thành phố, tôi chỉ mới tập bơi tại bể bơi. Hôm đó, nhóm bạn trong xóm rủ tôi đi ra con sông tổ chức cuộc thi bơi. Tôi vô cùng thích thú khi được hòa mình dưới dòng nước mênh mông, mát mẻ. Với kinh nghiệm năm năm học bơi, tôi đã đánh bại tất cả các đối thủ, ngoại trừ Tú. Chúng tôi là những đối thủ ngang sức ngang tài.

Trận thi đấu cuối cùng sẽ quyết định người chiến thắng. Long được chọn làm trọng tài. Sau khi Long thổi còi bắt đầu hiệp đấu. Chúng tôi ra tư thế chuẩn bị vào cuộc đua. Tiếng hô hào, cổ vũ vang vọng khắp con sông. Cả hai không ai chịu kém ai vẫn đang bơi song song nhau. Tôi rất tự tin mình sẽ giành chiến thắng. Bỗng nhiên, chân của tôi bị chuột rút, không cử động được. Tôi bơi chậm lại rồi dần tụt lùi phía sau. Lúc này, tôi chỉ còn biết đập tay vùng vẫy, uống phải không biết bao nhiêu là nước. Có tiếng ai hoảng hốt kêu lên: “Hình như thằng Hoàng bị chuột rút rồi”. Thế rồi, nhanh như cắt, Tú bơi đến cứu tôi, rồi đưa tôi vào bờ. Sau hôm đó, tôi và Tú trở nên thân thiết hơn.

Advertisement

Một trải nghiệm đáng nhớ, khiến tôi học được bài học quý giá. Không chỉ vậy, tôi còn có thêm một người bạn thân thiết.

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Hưu Trí Mới Nhất 2023 3 Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2023

ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

Chi bộ trường…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày … tháng…. năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền: ……………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………..

Chi bộ ………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

Tham Khảo Thêm:

 

Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT Quy chế của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………………….

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN……..

CHI BỘ KHU PHỐ …………

………, ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm ………

Họ và tên: …………………………. Sinh vào năm: …………………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể: Về hưu

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………

Địa thế căn cứ Công văn số …………….. ngày ………………… của Đảng ủy thị xã …………… “V/v hướng dẫn một vài nội dung trong làm việc và công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá và thẩm định cán bộ năm ……”. Nay tôi tự kiểm điểm năm ………. với nội dung như sau:

1- Về ưu điểm:

a) Về tư tưởng chính trị: Bạn dạng thân tôi luôn luôn:

Với lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối thay đổi của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; luôn luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tráng lệ chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước quy định nội quy của nơi cư trú.

Kiên quyết đấu tranh, phê bình tư tưởng chính trị ko vững vàng, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt theo quy định của pháp lý.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước và cùng tham gia xây dựng nhà văn hóa truyền thống, tiến hành nếp sống mới ở khu dân cư.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống: Bạn dạng thân luôn luôn:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với quy định những chuẩn chỉnh mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái của Quản trị Hồ Chí Minh bằng những việc làm rõ ràng về thể hiện phong thái sống thực lòng, tham gia những hoạt động sinh hoạt xã hội, thực hành tiết kiệm ngân sách và chi phí trong cuộc sống đời thường thường nhật.

Với lối sống lành mạnh; luôn luôn đấu tranh phòng ngừa, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Trong cuộc sống đời thường không tồn tại dấu hiệu tiêu cực, tuân thủ quyền đồng đẳng, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nơi cư trú.

Sống và thao tác trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi xã hội dân cư; trợ giúp những người dân có thực trạng khó khăn; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, ko đổ lỗi, tránh mặt, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho những người khác.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mệnh và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Tráng lệ chấp hành Quy định số ……….. ngày ………. của Ban Chấp hành TW Quy định về những điều đảng viên ko được làm.

c) Về tổ chức, kỷ luật: Bạn dạng thân luôn luôn:

Tiến hành nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức và hoạt động và sinh hoạt của Đảng.

Tiến hành nề nếp, quyết sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, thông tư, quyết định của tổ chức đảng.

Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

Luôn luôn với thái độ cầu thị trong việc nhận và thay thế, khắc phục khuyết điểm.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

a) Về tư tưởng chính trị:

Chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chưa đóng góp nhiều cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tiễn.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Tham Khảo Thêm:

 

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông Biểu mẫu doanh nghiệp

Việc tham gia làm việc và công tác xã hội chưa thường xuyên.

c) Về tổ chức, kỷ luật:

Đôi lúc chưa tiến hành tráng lệ nề nếp sinh hoạt chi bộ.

3. Phương hướng và phương pháp khắc phục:

a) Về tư tưởng chính trị:

Thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tích cực đóng góp cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tiễn.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với kế hoạch rõ ràng xác thực sẽ giúp phiên bản thân và mọi người tiến hành lối sống thực lòng và thực tiễn theo tấm gương đạo đức của Bác bỏ.

Cố gắng nỗ lực tham gia làm việc và công tác xã hội trong xã hội dân cư.

c) Về tổ chức, kỷ luật:

Sắp xếp công việc mái ấm gia đình để tiến hành tráng lệ nề nếp sinh hoạt chi bộ.

4. Tự nhận xét mức phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Đảng viên xong xuôi trọng trách.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá và thẩm định của chi ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ trung tâm (nếu như có)

Đảng ủy hoặc Chi ủy trung tâm đánh giá và thẩm định, phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ

……., ngày…tháng…năm…

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Ký, ghi rõ ràng họ tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, ghi rõ ràng họ tên và đóng dấu)

ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

Chi bộ trường…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày … tháng…. năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền: ……………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………..

Chi bộ ………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Bản thân tôi luôn:

+ Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Nghiêm túc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước quy định nội quy của nơi cư trú.

+ Kiên quyết đấu tranh, phê bình tư tưởng chính trị không vững vàng, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt theo quy định của pháp luật.

+ Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cùng tham gia xây dựng Gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống: Bản thân luôn:

+ Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với quy định các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể về thể hiện phong cách sống chân thành, tham gia các hoạt động xã hội, thực hành tiết kiệm trong cuộc sống thường nhật.

+ Có lối sống lành mạnh; luôn đấu tranh ngăn ngừa, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Trong cuộc sống không có biểu hiện tiêu cực, tuân thủ quyền bình đẳng, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nơi cư trú.

+ Sống và làm việc trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi cộng đồng dân cư; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, không đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

+ Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

+ Nghiêm túc chấp hành Quy định số ……….. ngày ………. của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm.

– Về tổ chức, kỷ luật: Bản thân luôn:

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tham Khảo Thêm:

 

Tập làm văn lớp 2: Viết đoạn văn tả cục tẩy (4 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 2

+ Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

+ Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Advertisement

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Về tư tưởng chính trị:

Chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chưa đóng góp nhiều cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tế.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Việc tham gia công tác xã hội chưa thường xuyên.

– Về tổ chức, kỷ luật:

Đôi khi chưa thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

– Về tư tưởng chính trị:

Thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tích cực đóng góp cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tế.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có kế hoạch cụ thể xác thực để giúp bản thân và mọi người thực hiện lối sống chân thành và thực tế theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cố gắng tham gia công tác xã hội trong cộng đồng dân cư.

– Về tổ chức, kỷ luật:

Sắp xếp công việc gia đình để thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………………….

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

Những Mẫu Bài Phát Biểu Sơ Kết Đảng Bộ Xã: Giới Thiệu Chung

Bạn có biết rằng bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã là một trong những hoạt động quan trọng và cần thiết của các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ? Đó là cách để đánh giá, tổng kết và trình bày kết quả hoạt động của toàn bộ đảng bộ trong một thời gian nhất định.

Trong phần giới thiệu này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm và tầm quan trọng của bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã.

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã là hoạt động tổng kết, đánh giá và trình bày kết quả hoạt động của toàn bộ đảng bộ trong một thời gian nhất định. Đây là hoạt động định kỳ và bắt buộc phải thực hiện đối với các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ.

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã không chỉ đơn thuần là việc trình bày kết quả mà còn là cách để đánh giá và tự đánh giá toàn diện hoạt động của đảng bộ. Bằng cách đánh giá và tự đánh giá, các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ có thể đưa ra những khuyến nghị và giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương la

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với hoạt động của đảng bộ. Đây là cơ hội để các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ thể hiện trách nhiệm và năng lực của mình với đảng và cộng đồng.

Bên cạnh đó, bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã còn giúp củng cố đoàn kết và sự tin tưởng giữa các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ. Nếu được thực hiện đầy đủ và hiệu quả, bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã sẽ giúp nâng cao uy tín và độ tin cậy của đảng bộ trong cộng đồng.

Để thực hiện một bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã thành công và ấn tượng, có ba yếu tố cần được chú trọng: sự chuẩn bị và tập luyện, nội dung và cấu trúc của bài phát biểu, và kỹ năng thuyết trình và giao tiếp.

Sự chuẩn bị và tập luyện là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện một bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã thành công. Bạn cần phải chuẩn bị tâm lý và thực hiện các bước để tạo nên một bài phát biểu ấn tượng. Bạn cần phải nghiên cứu thông tin, tập trung vào nội dung và tập luyện kỹ năng thuyết trình.

Nội dung và cấu trúc của bài phát biểu cũng là yếu tố cần thiết để thực hiện một bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã thành công. Bạn cần phải chọn các thông tin quan trọng và sắp xếp chúng thành một bài phát biểu có ý nghĩa và dễ hiểu. Bạn cần phải đảm bảo rằng bài phát biểu của mình có cấu trúc rõ ràng, dễ theo dõi và hợp lý.

Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp cũng rất cần thiết để thực hiện một bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã thành công. Bạn cần phải sử dụng ngôn ngữ phù hợp, diễn đạt rõ ràng, sử dụng cử chỉ và âm điệu phù hợp để thu hút sự chú ý của người nghe. Bạn cần phải tạo ra một môi trường giao tiếp thoải mái và đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị tốt để đối phó với các tình huống khó khăn trong quá trình thuyết trình.

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã là cách để đánh giá, tổng kết và trình bày kết quả hoạt động của toàn bộ đảng bộ trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thực hiện một bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã hay và ấn tượng.

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những mẫu bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã hay và ấn tượng dành cho lãnh đạo đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người dân và cử tr

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã dành cho lãnh đạo đảng bộ cần phải thể hiện sự chuẩn bị, tỉ mỉ và chi tiết. Lãnh đạo đảng bộ cần phải trình bày một cách rõ ràng và thuyết phục về tầm quan trọng của đảng bộ, kế hoạch và chiến lược phát triển trong tương la

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã dành cho lãnh đạo đảng bộ cần phải thể hiện cảm nhận và đánh giá về hoạt động của toàn bộ đảng bộ trong một thời gian nhất định. Lãnh đạo đảng bộ cần phải đưa ra những nhận định, đánh giá chính xác và tinh tế để đánh giá hiệu quả hoạt động của đảng bộ.

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã dành cho cán bộ, đảng viên cần phải thể hiện sự tự tin và kiến thức chuyên môn. Cán bộ, đảng viên cần phải trình bày một cách rõ ràng và thuyết phục về kết quả hoạt động của đảng bộ trong một thời gian nhất định.

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã dành cho cán bộ, đảng viên cần phải thể hiện sự đồng tình và đồng lòng với đảng bộ. Cán bộ, đảng viên cần phải đưa ra những góp ý, đề xuất và giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của đảng bộ trong tương la

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã dành cho người dân và cử tri cần phải thể hiện sự tôn trọng và cảm thông với cộng đồng. Người dân và cử tri cần phải trình bày một cách rõ ràng và thuyết phục về kết quả hoạt động của đảng bộ trong một thời gian nhất định.

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã dành cho người dân và cử tri cần phải thể hiện sự chân thành và trách nhiệm với cộng đồng. Người dân và cử tri cần phải đưa ra những đề xuất, góp ý và yêu cầu phù hợp để đảng bộ có thể nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương la

Bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã là cơ hội để các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ cùng nhau tổng kết và đánh giá hoạt động của đảng bộ trong một thời gian nhất định. Việc thực hiện bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã sẽ giúp các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ hiểu rõ hơn về những thành tựu đã đạt được và những khó khăn cần được giải quyết. Điều này sẽ giúp tạo động lực cho các đảng viên và nhân dân tiếp tục cống hiến và phát triển đất nước.

Việc thực hiện bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã sẽ giúp đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo và cán bộ đảng bộ. Qua quá trình tổng kết và đánh giá hoạt động, các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ sẽ hiểu rõ hơn về yêu cầu và trách nhiệm của mình. Điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng và năng lực của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ đảng bộ, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển đất nước.

Như vậy, bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã là một hoạt động quan trọng và cần thiết đối với các đảng viên và lãnh đạo đảng bộ. Để thực hiện một bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã thành công, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau:

Trong quá trình phát biểu, chúng ta cần tôn trọng người nghe và đối tác. Nghĩa là, chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ phù hợp, tránh sử dụng từ ngữ xúc phạm và giữ thái độ lịch sự, chuyên nghiệp.

Việc sử dụng ngôn ngữ đúng mực và trang trọng là rất quan trọng trong bài phát biểu sơ kết đảng bộ xã. Chúng ta cần sử dụng từ ngữ chính xác, tránh sử dụng từ ngữ lặp lại và sử dụng các cụm từ, câu hoàn chỉnh để ý tưởng được truyền đạt rõ ràng.

Cuối cùng, chúng ta cần thể hiện sự tự tin và tôn trọng chính mình khi phát biểu. Điều này giúp chúng ta có thể thuyết phục được người nghe và đối tác, đồng thời cũng giúp chúng ta tạo dựng được uy tín và độ tin cậy trong mắt đảng viên và cộng đồng.

Nào Tốt Nhất – trang review đánh giá sản phẩm dịch vụ tốt nhất.

Có hàng triệu khách hàng Tiềm Năng đang xem bài viết này

Bạn muốn có muốn đưa sản phẩm/dịch vụ thương hiệu của mình lên website của chúng tôi

Liên Hệ Ngay!

Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn Xin Visa Ấn Độ Online

Focus Asia Travel xin hướng dẫn chi tiết các bước làm visa Ấn Độ online . Hãy liên hệ :078.2323.879 – Mr.Trung để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng

Để xin visa Ấn Độ đi du lịch, đi công tác, …, công việc đầu tiên bạn cần làm là hiểu và điền tờ khai xin visa Ấn Độ online một cách chính xác. Focus Asia Travel sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết.

Hướng dẫn cách điền tờ khai xin visa Ấn Độ

Bước 1: Regular Visa Application

Bước 3. Bạn điền đẩy đủ thông tin theo yêu cầu vào các ô trống:

Điền đầy đủ thông tin

– Country you are applying visa from (Quốc gia mà mình nộp hồ sơ)

– Indian Mission (bạn nộp ở thành phố nào)

– Nationality (Quốc tịch)

– Date of Birth (Ngày tháng/năm/sinh của bạn)

– Email ID (Địa chỉ email cá nhân của bạn)

– Re-enter Email ID (Nhập lại địa chỉ email cá nhân của bạn)

– Expected Date of Arrival (Ngày dự kiến nhập cảnh tại Ấn Độ)

– Visa Type (Loại visa)

– Purpose (Mục đích nhập cảnh)

– Please enter above text (Nhập mã capcha)

– Continue (Bạn chọn tiếp tục sau khi điền các mục trên)

1. Applicant Details (Thông tin cá nhân) bao gồm:

Mục Applicant Details

– Surname (Họ)

– Given Name/s (Tên và đệm)

– Gender (Giới tính)

– Town/City of birth (Nơi sinh)

– Country of birth (Quốc gia bạn được sinh ra)

– Citizenship/National Id No. (Số CMND)

– Religion (Tôn giáo)

– Visible identification marks (Đặc điểm nhận dạng có thể nhìn thấy ngay)

– Educational Qualification (Trình độ học vấn)

– Did you acquire Nationality by birth or by naturalization? (Quốc tịch mà bạn chọn là nơi bạn sinh ra hay do bạn nhập quốc tịch)

2. Passport Details (Thông tin trên hộ chiếu của bạn) bao gồm:

Điền đầy đủ thông tin trên hộ chiếu của bạn

– Passport Number (Số hộ chiếu)

– Place of Issue (Nơi cấp)

– Date of Issue (Ngày cấp)

– Date of Expiry (Ngày hết hạn)

– Any other valid Passport/Identity Certificate(IC) held (Ngoài hộ chiếu ở trên còn hộ chiếu khác không ?)

3. Father’s details (thông tin về cha), mother’s details (thông tin về mẹ), spouse’s details (thông tin về vợ/chồng): bạn điền các thông tin này vào các mục tương tư như trên như họ tên, quốc tịch, nơi sinh, quốc gia bạn được sinh ra, về phần thông tin vợ/chồng nếu bạn còn độc thân thì chọn “No” mục này sẽ tự động ẩn đi.

4.Visa details (thông tin về visa)

– Visa type (loại visa): phần này bạn chọn “tourism” nếu bạn dự định làm visa Ấn Độ du lịch

– Places of visit (các nơi dự kiến tham quan)

– Thời hạn visa: mình ghi thời hạn là 3 tháng

– Purpose of visit ( mục đích du lịch )

– Expected Date of journey (ngày dự kiến đi)

– Port Arrival in India (cảng nhập cảnh)

– Expected Port of Exit from India (cảng xuất cảnh)

Sau khi hoàn tất đơn xin visa Ấn Độ online, bạn đăng tải bản scan hộ chiếu và file ảnh 3,5 x 3,5 cm in ra nộp cùng hồ sơ tại Đại sứ quán Ấn Độ

Hồ sơ visa Ấn Độ :

– Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh Ấn Độ và còn ít nhất 2 trang trống);

– 02 ảnh 3,5*3,5cm (nền trắng, mới chụp);

– Tờ khai xin visa Ấn Độ (điền online và in ra);

– Photo Chứng minh thư hoặc Thẻ căn cước;

Đăng bởi: Pháp Trần

Từ khoá: Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa Ấn Độ online

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Mẫu 2 trên website Jhab.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!