Xu Hướng 9/2023 # Cách Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Lớp 7 # Top 17 Xem Nhiều | Jhab.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Cách Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Lớp 7 # Top 17 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Cách Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Lớp 7 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Jhab.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

3 điểm thẳng hàng thì 3 điểm đó phân biệt và cùng nằm trên một đường thẳng.

Chỉ có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong ba điểm thẳng hàng.

Sử dụng hai góc kề bù có ba điểm cần chứng minh thuộc hai cạnh là hai tia đối nhau.

Ba điểm cần chứng minh thuộc cùng 1 tia hoặc một đường thẳng bất kì

Hai đoạn thẳng đi qua 2 trong 3 điểm cần chứng minh cùng song song với một đường thẳng thứ 3

Hai đường thẳng cùng đi qua hai trong ba điểm cần chứng minh cùng vuông góc với một đường thẳng thứ 3 nào đó.

Đường thẳng đi qua 2 điểm cũng đi qua điểm thứ 3

Áp dụng tính chất của đường phân giác của một góc, tính chất đường trung trực của đoạn thẳng hay tính chất ba đường cao trong tam giác

Áp dụng các tính chất của hình bình hành

Áp dụng tính chất của góc nội tiếp đường tròn

Áp dụng tính chất của góc bằng nhau đối đỉnh

Chứng minh bằng phương pháp phản chứng

Chứng minh diện tích tam giác của 3 điểm bằng 0

Áp dụng tính chất sự đồng quy của các đoạn thẳng

1. Phương pháp 1: (Hình 1)

*Nếu thì ba điểm A; B; C thẳng hàng.

Cơ sở lý thuyết: Góc có số đo bằng 1800 là góc bẹt

2. Phương pháp 2: ( Hình 2)

Nếu AB

Cơ sở lý thuyết là: tiên đề Ơ – Clit- tiết 8- hình 7

3. Phương pháp 3: (Hình 3)

* Nếu AB a ; AC A thì ba điểm A; B; C thẳng hàng.

Cơ sở của phương pháp này là: Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước

* Hoặc chứng minh A; B; C cùng thuộc một đường trung trực của một đoạn thẳng.

4. Phương pháp 4: ( Hình 4)

* Nếu tia OA và tia OB cùng là tia phân giác của góc xOy thì ba điểm O; A; B thẳng hàng.

Cơ sở của phương pháp này là: Mỗi góc có một và chỉ một tia phân giác .

* Hoặc : Hai tia OA và OB cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia  ba điểm O, A, B thẳng hàng.

5. Phương pháp 5: Nếu K là trung điểm BD, K’ là giao điểm của BD và AC. Nếu K’ là trung điểm BD thì K’≡ K thì A, K, C thẳng hàng.

Cơ sở của phương pháp này là: Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm

Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Trên tia đối của tia DC, lấy điểm M sao cho MD = CD. Trên tia đối của tia EB, lấy điểm N sao cho EN = BE. chứng minh : A là trung điểm của MN.

Gợi ý đáp án

Xét ΔBCD và ΔBMD, ta có :

DB = DA (D là trung điểm của AB) ∠D1 = ∠D2 (đối đỉnh).

DC = DM (gt).

Chứng minh tương tự, ta được : BC

Ta có : BC

Từ (1) và (2), suy ra : A là trung điểm của MN.

Nhận xét: Chứng minh 3 điểm A, M, N thẳng hàng trước, sau đó chứng minh AM = AN

1. PHƯƠNG PHÁP 1

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC vuông ở A, M là trung điểm AC. Kẻ tia Cx vuông góc CA (tia Cx và điểm B ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC). Trên tia Cx lấy điểm D sao cho CD = AB. Chứng minh ba điểm B, M, D thẳng hàng.

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của AB lấy điểm D mà AD = AB, trên tia đối tia AC lấy điểm E mà AE = AC. Gọi M; N lần lượt là các điểm trên BC và ED sao cho CM = EN. Chứng minh ba điểm M; A; N thẳng hàng.

Bài 1: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BE và CD. Chứng minh ba điểm M, A, N thẳng hàng.

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông ở A có . Vẽ tia Cx BC (tia Cx và điểm A ở phía ở cùng phía bờ BC), trên tia Cx lấy điểm E sao cho CE = CA. Trên tia đối của tia BC lấy điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh ba điểm E, A, F thẳng hàng.

Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A, điểm D thuộc cạnh AB. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = BD. Kẻ DH và EK vuông góc với BC (H và K thuộc đường thẳng BC). Gọi M là trung điểm HK. Chứng minh ba điểm D, M, E thẳng hàng.

Bài 4: Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB, kẻ Hai tia Ax và By sao cho .Trên Ax lấy hai điểm C và E(E nằm giữa A và C), trên By lấy hai điểm D và F ( F nằm giữa B và D) sao cho AC = BD, AE = BF. Chứng minh ba điểm C, O, D thẳng hàng , ba điểm E, O, F thẳng hàng.

Bài 5. Cho tam giác ABC . Qua A vẽ đường thẳng xy

2/ PHƯƠNG PHÁP 2

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, AB. Trên Các đường thẳng BM và CN lần lượt lấy các điểm D và E sao cho M là trung điểm BD và N là trung điểm EC. Chứng minh ba điểm E, A, D thẳng hàng.

Advertisement

Ví dụ 2: Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tai trung điểm O của mỗi đoạn. Trên tia AB lấy lấy điểm M sao cho B là trung điểm AM, trên tia AD lấy điểm N sao cho D là trung điểm AN. Chúng minh ba điểm M, C, N thẳng hàng.

Bài 1. Cho tam giác ABC. Vẽ cung tròn tâm C bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính AC. Đường tròn tâm A bán kính BC cắt các cung tròn tâm C và tâm B lần lượt tại E và F. ( E và F nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ BC chứa A). Chứng minh ba điểm F, A, E thẳng hàng.

III/ PHƯƠNG PHÁP 3

Ví dụ: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm BC.

a) Chứng minh AM BC.

b) Vẽ hai đường tròn tâm B và tâm C có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại hai điểm P và Q . Chứng minh ba điểm A, P, Q thẳng hàng.

Gợi ý: Xử dụng phương pháp 3 hoặc 4 đều giải được.

– Chứng minh AM , PM, QM cùng vuông góc BC

– hoặc AP, AQ là tia phân giác của góc BAC.

IV/ PHƯƠNG PHÁP 4

Ví dụ: Cho góc xOy .Trên hai cạnh Ox và Oy lấy lần lượt hai điểm B và C sao cho OB = OC. Vẽ đường tròn tâm B và tâm C có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại hai điểm A và D nằm trong góc xOy. Chứng minh ba điểm O, A, D thẳng hàng.

Gợi ý: Chứng minh OD và OA là tia phân giác của góc xOy

Bài 1. Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ BM vuông góc AC, CN vuông góc AB, H là giao điểm của BM và CN.

a) Chứng minh AM = AN.

b) Gọi K là trung điểm BC. Chứng minh ba điểm A, H, K thẳng hàng.

Bài 2. Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi H là trung điểm BC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa C kẻ tia Bx vuông góc AB, trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa B kẻ tia Cy vuông AC. Bx và Cy cắt nhau tại E. Chứng minh ba điểm A, H, E thẳng hàng.

V/ PHƯƠNG PHÁP 5

Ví dụ 1 . Cho tam giác ABC cân ở A. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên tia đối tia CA lấy điểm N sao cho BM = CN. Gọi K là trung điểm MN. Chứng minh ba điểm B, K, C thẳng hàng

Gợi ý: Xử dụng phương pháp 5

Ví dụ 2. Cho tam giác cân ở , Gọi là một điểm nằm trên tia phân giác của góc C sao cho . Vẽ tam giác đều (M và A cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ BO). Chứng minh ba điểm C, A, M thẳng hàng.

Gợi ý: Chứng minh từ đó suy ra tia và tia CM trùng nhau.

…………….

Top 10 Ngân Hàng Làm Dịch Vụ Chứng Minh Tài Chính Du Học

Chứng minh tài chính là việc bạn phải cung cấp cho đại sứ quán các bằng chứng về nguồn thu nhập hoặc tài sản sở hữu để chứng tỏ rằng bạn có khả năng tài chính đủ để trang trải chi phí du học. Các giấy tờ thường được yêu cầu bao gồm:

+ Hợp đồng lao động và bản sao hóa đơn thu nhập của người bảo trợ (nếu có)

+ Sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng, chứng chỉ đầu tư hoặc tài sản sở hữu khác của bạn hoặc của người bảo trợ

+ Giấy chứng nhận học bổng (nếu có)

+ Giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản như bất động sản, ô tô, trang sức, đồ điện tử, v.v.

Dịch vụ chứng minh tài chính du học là một dịch vụ được cung cấp bởi các công ty tư vấn du học hoặc các tổ chức chuyên về tài chính. Dịch vụ này giúp cho sinh viên có thể chuẩn bị và cung cấp các chứng từ và giấy tờ cần thiết để chứng minh khả năng tài chính của mình cho các đại sứ quán và trường đại học.

Ngân hàng ACB cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính cho học sinh, sinh viên đăng ký du học bằng cách cấp các giấy tờ thể hiện khả năng tài chính của người đăng ký hoặc của người bảo lãnh cho mục đích du học. Chi tiết dịch vụ chứng minh tài chính du học tại ACB bao gồm:

+ Xác thực giấy tờ: Nhân viên của ACB sẽ xác thực các giấy tờ do khách hàng cung cấp, bao gồm hóa đơn, sổ tiết kiệm, bảng lương, chứng minh thu nhập, bảo hiểm y tế, quyết định công nhận quyền lợi hưu trí và các tài liệu khác.

+ Cấp chứng chỉ tài chính: Sau khi xác thực các giấy tờ, ACB sẽ cấp chứng chỉ tài chính cho khách hàng. Chứng chỉ này sẽ thể hiện khả năng tài chính của khách hàng hoặc người bảo lãnh, và có thể được sử dụng để xin visa du học.

+ Tư vấn về tài chính: Nhân viên của ACB cũng có thể cung cấp tư vấn về tài chính để giúp khách hàng lên kế hoạch tài chính cho chuyến du học của mình, bao gồm cách tiết kiệm, quản lý và đầu tư tài chính.

Ngân hàng Vietcombank cũng cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính cho các bạn sinh viên có nhu cầu đi du học. Dịch vụ này được gọi là “Xác nhận tài chính – Du học”.

Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần thực hiện các bước sau:

+ Chuẩn bị giấy tờ cần thiết, bao gồm:

Đơn xác nhận tài chính – du học (có thể lấy tại bất kỳ chi nhánh Vietcombank nào hoặc tải xuống trực tuyến từ website của Vietcombank)

Giấy tờ chứng minh tài chính, bao gồm: Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Biên lai đóng thuế, Bảo hiểm nhân thọ, Chứng từ tài sản khác…

+ Điền thông tin vào đơn xác nhận tài chính – du học.

+ Đến bất kỳ chi nhánh Vietcombank nào để nộp hồ sơ và thanh toán phí dịch vụ.

+ Sau khi xác nhận thông tin và tài chính của bạn, Vietcombank sẽ cấp cho bạn một bản xác nhận tài chính – du học. Bạn có thể nhận bản chứng từ này tại chi nhánh Vietcombank hoặc yêu cầu gửi qua đường bưu điện.

+ Phí dịch vụ của Vietcombank thường là 500.000 đồng/lần.

Dịch vụ chứng minh tài chính du học tại Vietcombank nhanh chóng, tiện lợi và được nhiều sinh viên tin tưởng lựa chọn.

Dịch vụ chứng minh tài chính du học tại ngân hàng Techcombank gồm có các bước sau:

Thủ tục chuẩn bị

+ Bước đầu tiên, bạn cần mở tài khoản tại ngân hàng Techcombank và nạp số tiền đủ để đáp ứng yêu cầu chứng minh tài chính của trường đại học mà bạn đang xin học.

+ Sau đó, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh của bản thân hoặc người bảo lãnh, giấy xác nhận thu nhập của bản thân hoặc người bảo lãnh, hợp đồng lao động (nếu có), giấy tờ tài sản như sổ đỏ, chứng minh sở hữu xe, tài sản có giá trị khác…

Đăng ký dịch vụ

+ Bạn cần điền đầy đủ thông tin trên phiếu đăng ký dịch vụ chứng minh tài chính du học của ngân hàng Techcombank. Phiếu đăng ký này có thể được lấy tại quầy dịch vụ khách hàng của ngân hàng hoặc tải về từ trang web của Techcombank.

Xác nhận thông tin và lập hồ sơ

+ Thời gian xử lý hồ sơ là từ 3 đến 5 ngày làm việc.

Xuất giấy xác nhận

+ Sau khi hoàn tất xác nhận thông tin và lập hồ sơ, ngân hàng Techcombank sẽ xuất giấy xác nhận số dư tài khoản của bạn cho mục đích chứng minh tài chính du học.

+ Bạn có thể lấy giấy xác nhận này tại quầy dịch vụ khách hàng của ngân hàng hoặc yêu cầu gửi qua email.

Dịch vụ chứng minh tài chính du học tại ngân hàng VPBank cung cấp cho khách hàng các giấy tờ, tài liệu để chứng minh khả năng tài chính của mình để đáp ứng yêu cầu của trường học hoặc đại sứ quán. Sau khi khách hàng yêu cầu, VPBank sẽ cung cấp cho khách hàng các giấy tờ và thông tin chứng minh tài chính của mình bao gồm:

+ Xác nhận số dư tài khoản: Ngân hàng sẽ cung cấp một bản sao của xác nhận số dư tài khoản, thể hiện số dư hiện tại của tài khoản khách hàng tại ngân hàng VPBank.

+ Xác nhận giá trị tài sản: VPBank cung cấp một bản xác nhận giá trị tài sản, thể hiện giá trị tài sản của khách hàng tại ngân hàng, bao gồm tiền gửi, chứng khoán, trái phiếu, nhà đất, xe cộ và tài sản khác.

+ Xác nhận lương hưu: Nếu khách hàng là người lao động nghỉ hưu và có thu nhập từ lương hưu, VPBank có thể cung cấp xác nhận lương hưu từ các cơ quan bảo hiểm xã hội.

+ Hỗ trợ vay vốn: Nếu khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáp ứng yêu cầu chứng minh tài chính, VPBank có thể hỗ trợ cho khách hàng với các gói vay vốn với lãi suất thấp và thủ tục đơn giản.

Sacombank cũng cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính du học cho khách hàng. Cụ thể, dịch vụ này bao gồm các bước sau:

+ Đăng ký dịch vụ: Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ này tại bất kỳ chi nhánh của Sacombank. Nhân viên sẽ hướng dẫn và cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu và thủ tục cần thiết.

+ Chuẩn bị tài liệu: Sau khi đăng ký, khách hàng cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết như đơn đăng ký dịch vụ, giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh thu nhập, bảng kê tài khoản ngân hàng.

+ Xác thực tài khoản ngân hàng: Sau khi nhận được yêu cầu, Sacombank sẽ xác thực số dư tài khoản và cấp giấy xác nhận cho khách hàng.

+ Thanh toán phí dịch vụ: Sau khi hoàn thành các thủ tục, khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho Sacombank.

Dịch vụ chứng minh tài chính du học tại Sacombank có thể giúp các bạn du học sinh tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chứng minh khả năng tài chính của mình khi xin visa du học.

Ngân hàng NCB cũng cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính du học cho các khách hàng có nhu cầu. Dịch vụ này giúp khách hàng chứng minh khả năng tài chính của mình để đáp ứng yêu cầu của các trường học ở nước ngoài khi xin visa du học.

Chi tiết về dịch vụ chứng minh tài chính du học tại NCB như sau:

+ Loại tài khoản được chứng minh: Tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm của khách hàng.

+ Giấy tờ cần chuẩn bị:

Đăng ký dịch vụ và đưa ra yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Phiếu yêu cầu chứng minh tài chính của trường học.

Hộ chiếu hoặc CMND bản chính của người đăng ký.

Giấy tờ chứng minh thu nhập (nếu có).

+ Thời gian xử lý: NCB sẽ hoàn thành việc cung cấp giấy xác nhận tài chính cho khách hàng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký.

+ Phí dịch vụ: Phí dịch vụ được tính theo quy định của ngân hàng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính cho các sinh viên có nhu cầu du học. Dịch vụ này có các đặc điểm và thủ tục tương tự như các ngân hàng khác, bao gồm:

+ Thời gian xử lý: Thời gian xử lý yêu cầu chứng minh tài chính tại Agribank thường dao động từ 2-5 ngày làm việc.

+ Chi phí: Phí dịch vụ của Agribank cũng tương tự như các ngân hàng khác, thường dao động từ 500.000 đến 1.000.000 VNĐ tùy theo yêu cầu và độ phức tạp của thủ tục.

Ngoài ra, Agribank còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác cho sinh viên như vay vốn học tập, chuyển tiền quốc tế, thẻ tín dụng, tiết kiệm trả lãi sau… giúp các bạn sinh viên có thể quản lý tài chính hiệu quả trong quá trình học tập và sinh hoạt ở nước ngoài.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những ngân hàng có dịch vụ chứng minh tài chính du học tốt nhất tại Việt Nam. Dịch vụ này giúp sinh viên dễ dàng chứng minh khả năng tài chính của mình với trường đại học hoặc cơ quan cấp thị thực để được phép du học.

Giấy tờ cần chuẩn bị

+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh như CMND, CCCD

+ Giấy đăng ký học tại trường hoặc giấy chứng nhận đã được trường đại học chấp thuận vào học

+ Giấy tờ chứng minh tài chính như sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hoặc bản sao hợp lệ của giấy phép kinh doanh (nếu là chủ doanh nghiệp)

Thủ tục thực hiện

+ Sinh viên cung cấp các giấy tờ cần thiết và yêu cầu xác nhận số dư tài khoản tại bất kỳ chi nhánh của BIDV trên toàn quốc.

+ Nhân viên ngân hàng sẽ tiến hành xác thực thông tin và cung cấp giấy xác nhận số dư tài khoản. Thời gian xử lý thường là trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ chứng minh tài chính du học tại BIDV là miễn phí cho khách hàng của ngân hàng.

Ngoài ra, BIDV cũng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ tài chính cho sinh viên như khoản vay du học, tài khoản ngân hàng miễn phí và nhiều ưu đãi khác.

Hiện tại, Ngân hàng PVcomBank cũng cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính du học cho khách hàng có nhu cầu.

Dịch vụ này sẽ giúp khách hàng chứng minh khả năng tài chính của mình để có thể được cấp visa du học hoặc visa du lịch đi các nước như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Châu Âu, vv.

Để sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính du học tại PVcomBank, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Đăng ký dịch vụ chứng minh tài chính du học tại quầy giao dịch của PVcomBank

+ Điền đầy đủ thông tin và ký tên vào biểu mẫu “Đơn đăng ký dịch vụ chứng minh tài chính” của PVcomBank

+ Nộp các giấy tờ chứng minh tài chính của khách hàng, bao gồm:

Giấy tờ chứng minh nguồn gốc thu nhập: Hợp đồng lao động, lương hưu, thu nhập từ bất động sản, tiền tiết kiệm, các khoản đầu tư, vv.

Giấy tờ chứng minh số dư tài khoản: Sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản thanh toán, bảng kê những khoản tiền gửi tiết kiệm, vv.

+ Thanh toán phí dịch vụ theo quy định của ngân hàng.

Sau khi nhận được yêu cầu và các giấy tờ cần thiết, PVcomBank sẽ tiến hành xác minh thông tin và cung cấp bản chứng nhận tài chính cho khách hàng. Bản chứng nhận này sẽ được in trên giấy chứng nhận có chữ ký và dấu của ngân hàng, và sẽ có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp.

Dịch vụ chứng minh tài chính du học tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cung cấp các giấy tờ chứng minh tài chính như:

+ Xác nhận số dư tài khoản: Vietinbank sẽ xác nhận số dư tài khoản của khách hàng tại thời điểm yêu cầu, thường là khoảng 3 tháng trở lại đây. Khách hàng cần cung cấp các thông tin cần thiết như họ tên, số tài khoản và số CMND/CCCD để yêu cầu dịch vụ này.

+ Xác nhận khoản vay: Nếu khách hàng muốn vay vốn để du học, Vietinbank có thể cung cấp xác nhận khoản vay với thông tin về số tiền và thời hạn khoản vay.

+ Xác nhận tiền định kỳ: Nếu khách hàng có tài khoản tiền gửi định kỳ tại Vietinbank, ngân hàng có thể cung cấp xác nhận số dư tiền định kỳ của khách hàng.

+ Giấy tờ chứng minh thu nhập: Nếu khách hàng có thu nhập từ các nguồn khác nhau ngoài tiền gửi ngân hàng, Vietinbank cũng có thể cung cấp các giấy tờ chứng minh thu nhập như hợp đồng lao động, giấy tờ doanh nghiệp, báo cáo thuế, hợp đồng cho thuê nhà đất, v.v.

Tuy nhiên, các loại giấy tờ và thông tin cụ thể mà Vietinbank cung cấp có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và yêu cầu của đại sứ quán/nhà trường. Do đó, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Vietinbank để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn về dịch vụ chứng minh tài chính du học.

Việc sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính du học tại các ngân hàng đáng tin cậy thường không có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý một số điểm sau:

+ Xác minh tính hợp lệ của dịch vụ: Bạn nên tìm hiểu kỹ về dịch vụ chứng minh tài chính mà bạn muốn sử dụng để đảm bảo tính hợp lệ và tránh rủi ro. Nên lựa chọn các ngân hàng đáng tin cậy và có uy tín trên thị trường.

+ Chọn gói dịch vụ phù hợp: Bạn cần xem xét kỹ và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và tài chính của bạn để tránh tốn chi phí không cần thiết.

+ Lưu ý đến thời gian chứng minh: Bạn cần lưu ý đến thời gian chứng minh tài chính, đảm bảo rằng số dư trong tài khoản của bạn đủ để đáp ứng yêu cầu của đại sứ quán hoặc trường học.

Minh Chứng Cho Lịch Sử Hào Hùng

Di tích đình Hồng Thái là một địa điểm quan trọng trong bản đồ du lịch tỉnh Tuyên Quang. Nếu bạn là một người yêu lịch sử, thích khám phá những giá trị xưa cũ thì đình Hồng Thái sẽ là điểm đến vô cùng lý tưởng cho bạn.

1. Giới thiệu đình Hồng Thái

Đình Hồng Thái tọa lạc tại làng Kim Trận, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Công trình tâm linh này được xây dựng vào năm 1919, toàn bộ kiến trúc của đình được dựng hoàn toàn bằng gỗ, phần mái được lợp lá cọ. Cấu trúc của đình gồm có 3 gian 2 chái, có hình dạng tương tự như nhà sàn của người dân tộc miền núi. Cũng như biết bao ngôi đình khác của Việt Nam, đình Hồng Thái cũng có chức năng thờ cúng Thành Hoàng Làng, thần núi, thần sông và các vị thần được nhân dân tôn kính.

Đặc biệt, đình Hồng Thái còn thờ một vị nhân thần tên là Ngọc Dung công chúa. Bên cạnh đó, mỗi khi trong làng đến ngày trọng đại, đình còn là nơi tụ họp của toàn thể nhân dân để tổ chức các nghi thức, lễ hội văn hóa. 

Ngày lễ lớn nhất của đình Hồng Thái diễn ra vào ngày mùng 3 tháng giêng hằng năm. Trong dịp lễ quan trọng này, nhân dân trong làng sẽ tổ chức nghi lễ rước công chúa Ngọc Dung. Ngoài phần lễ còn diễn ra rất nhiều các hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc khác như hát then, hát cọi, biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian,…

2. Hướng dẫn di chuyển tới đình Hồng Thái Xe khách

Từ bến xe Mỹ Đình có rất nhiều hãng xe chạy tuyến Hà Nội – Tuyên Quang, tha hồ cho bạn lựa chọn. Với giá vé dao động từ 100-150k/chiều (Tùy vào từng hãng xe khác nhau).

SƠN HƯNG

Lịch trình: Hà Nội – Tp Tuyên Quang

Giờ xuất bến: Tuyên Quang 7h30-8h50-9h55-10h50-13h30-14h10 Hà Đông 13h30 Mỹ Đình 14h30-16h30-17h00 Giáp Bát 6h30 Nước Ngầm 5h30

Điện thoại: Hà Đông 0913 562089 Mỹ Đình 0912 974385 – 0912 153145 – 0914 337544 Giáp Bát 0912 942668 Nước Ngầm 0986 467799 Tuyên Quang 0207 3822702 – 0207 6518077

DŨNG DUNG

Lịch trình: Hà Nội – Sơn Dương

Giờ xuất bến: Sơn Dương 5h00 8h10 Giáp Bát 11h00 Mỹ Đình 14h30

Điện thoại: Giáp Bát 0976 906599 Mỹ Đình 0986 057577 Sơn Dương 0979 835 701 – 0974 152999

HỒNG THỊNH

Lịch trình: Hà Nội – Tuyên Quang

Giờ xuất bến: Hà Đông-Giáp Bát 9h-9h20 Tuyên Quang 3h30 4h00 7h30 8h20 9h20 13h50 Mỹ Đình 14h50 14h20 15h20 19h00

Điện thoại: 0912 463948 – 0913 527136 – 0913 554952 – 0913 386957 – 0207 3821207 – 0207 3816030

KHÔI THÀNH

Lịch trình: Hà Nội – Việt Trì – Tuyên Quang

Giờ xuất bến: Mỹ Đình 9h20 Việt Trì 11h30 16h40 Tuyên Quang 14h40

Điện thoại: 0913 360 334

Xe máy

Cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 150km, hành trình đi tới đình Hồng Thái – Tuyên Quang trên con xe máy của bạn sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Theo đó, xuất phát từ Hà Nội, bạn di chuyển theo hướng đường Phạm Văn Đồng, qua sân bay Nội Bài, đi Phúc Yên rồi sau đó qua Phúc Thọ là tới Tuyên Quang.

3. Mái đình Hồng Thái – Những giá trị lịch sử còn mãi

Đình Hồng Thái và đình Tân Trào là một trong hai di tích quan trọng trong bản đồ du lịch tỉnh Tuyên Quang, hai địa điểm này chỉ cách nhau chưa đầy 1 km.

Toàn bộ công trình kiến trúc của đình được đặt trong không gian thoáng đãng, ở một khu đất trống. Nội thất bên trong không có gì quá đặc biệt, với những điều thân thuộc với người dân Việt Nam. Với gian giữa có đặt bàn thờ, trên bàn thờ bày long gia, xung quanh trạm trổ long, ly, quy, phụng, hồ phù sơn son thiếp vàng. Phía trên có treo 4 câu đối được trạm trổ, bôi son.

Với những giá trị vốn có, di tích đình Hồng Thái đã được cục văn hóa xếp hạng là di tích kiến trúc tôn giáo quốc giá, đồng thời là minh chứng ghi dấu những tháng năm lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Một số điểm du lịch gần đình Hồng Thái Đình Tân Trào

Thác Mơ

Nhà máy thủy điện Na Hang Hồ Na Hang

Lán Nà Lừa Cây đa Tân Trào

Nguồn ảnh: Instagram

Đăng bởi: Bùi Đức Tâm

Từ khoá: Khám phá mái đình Hồng Thái – Minh chứng cho lịch sử hào hùng

7 Lợi Ích Của Dầu Mct Đã Được Khoa Học Chứng Minh

Dầu MCT là chất bổ sung đã trở nên phổ biến đối với các vận động viên và những người tập thể hình. Sự phổ biến của dầu dừa, với hàm lượng MCT cao, đã khiến nó được biết đến nhiều hơn.

Dầu MCT là tên viết tắt của dầu chứa medium-chain triglyceride, là các chuỗi chất béo có độ dài trung bình. Nhờ có cấu tạo ngắn hơn các chất béo thông thường khác nên nó dễ được tiêu hóa hơn.

Dầu MCT thường được chiết xuất từ ​​dầu dừa, vì hơn 50% chất béo trong dầu dừa đến từ MCTs. Những chất béo này cũng được tìm thấy trong các loại thực phẩm khác, chẳng hạn như dầu cọ và các sản phẩm từ sữa.

Có bốn loại MCT khác nhau, trong đó, caprylic và axit capric được sử dụng phổ biến nhất cho dầu MCT. Trong một số trường hợp, từng loại axit béo này có những lợi ích riêng biệt tùy từng trường hợp.

07 lợi ích đã được khoa học chứng minh khi sử dụng dầu MCT 1. Dầu MCT có thể có khả năng giúp giảm cân

Tuy hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều tranh cãi về tác dụng giảm cân của MCT nhưng có một số lý do có thể giải thích cho tác dụng giảm cân của dầu MCT.

MCT được chứng minh là có thể giải phóng 2 loại hormon tạo cảm giác no kh ăn là peptide YY và leptin.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống 2 muỗng canh MCT trước bữa sáng ăn ít hơn trong ngày so với người uống dầu dừa.

Trong cùng một nghiên cứu, MCT hạn chế tăng axit béo và gluco, đồng thời có tác dụng tạo cảm giác no.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cũ hơn cho thấy dùng dầu MCT có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể và vòng eo. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu còn cho biết rằng nó có thể giúp ngăn ngừa béo phì.

Lưu ý rằng một số nghiên cứu này không tính đến các yếu tố như mức độ hoạt động và mức tiêu thụ calo khác. Có nghĩa là cần thực hiện nhiều nghiên cứu hơn.

Dầu MCT có ít calo hơn khoảng 10% so với chất béo trung tính chuỗi dài (LCTs) được tìm thấy trong các loại thực phẩm như dầu ô liu, quả hạch và quả bơ.

MCT cũng có thể được chuyển đổi thành ketones, được tạo ra từ quá trình phân hủy chất béo khi lượng carbohydrate nạp vào thấp.

Nếu bạn đang theo một chế độ ăn kiêng ketogenic, rất ít carbs nhưng lại giàu chất béo, thì việc dùng dầu MCT có thể giúp bạn duy trì trạng thái đốt cháy chất béo được gọi là ketosis.

Cuối cùng, môi trường ruột của bạn rất quan trọng đối với cân nặng của bạn. Dầu MCT có thể giúp tối ưu hóa sự phát triển của vi khuẩn tốt và hỗ trợ niêm mạc ruột, điều này cũng có thể giúp bạn giảm cân.

2. Dầu MCT có thể là một nguồn năng lượng tốt

Cơ thể hấp thụ MCT nhanh hơn so với chất béo trung tính chuỗi dài (LCT) và chứa nhiều cacbon hơn trong chuỗi axit béo của chúng.

Do cấu tạo chuỗi ngắn hơn, MCT di chuyển nhanh hơn từ ruột đến gan và không yêu cầu mật phân hủy như chất béo chuỗi dài.

Trong gan, chất béo được phân hủy để sử dụng làm nhiên liệu hoặc được lưu trữ dưới dạng mỡ trong cơ thể. Vì MCT dễ dàng xâm nhập vào các tế bào của bạn mà không bị phá vỡ, chúng có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng tức thì.

Khi bạn đang ăn kiêng ketogenic, MCTs cũng có thể được chuyển đổi thành ketones trong gan. Các ketones này có thể đi qua hàng rào, đưa dinh dưỡng lên não của bạn, biến chúng thành nguồn năng lượng cho các tế bào não của bạn.

3. MCT có thể làm giảm sự tích tụ lactate ở các vận động viên và giúp sử dụng chất béo để làm năng lượng

Trong khi tập luyện, lượng lactate tăng ảnh hưởng xấu đến hiệu suất tập luyện.

MCT có thể giúp giảm tích tụ lactate. Trong một nghiên cứu cũ cho thấy nếu vận động viên tiêu thụ 6g hay 1,5 muỗng canh MCT cùng với thức ăn thì lượng lactate tích tụ ít hơn và dễ dàng tập trung tập luyện hơn so với những người dùng chất béo chuỗi dài LCT.

Ngoài ra MCT còn hỗ trợ đốt chất béo trong quá trình tập luyện thay vì đốt carbs để lấy năng lượng.

Tuy rằng MCT có thể tăng đốt chất béo trong luyện tập, nhưng vẫn chưa có cơ sở để kết luận MCT có thể hỗ trợ luyện tập tốt hơn.

Trong nghiên cứu ở chuột, MCT cho thấy có thể tăng khả năng bơi của chúng nhưng lại không cho kết quả gì khi nghiên cứu sức bền khi chạy bộ ở người.

Kết quả các nghiên cứu chỉ cho thấy MCT không có tác động tiêu cực lên hiệu suất luyện tập.

4. MCT có thể giúp kiểm soát chứng động kinh, bệnh Alzheimer và chứng tự kỷ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu MCT và chế độ ăn ketogenic có thể giúp kiểm soát các tình trạng như động kinh, bệnh Alzheimer và tự kỷ.

Chứng động kinh

Tuy chế độ ăn ketogenic ngày càng phổ biến đối với những người muốn giảm cân, nhưng ban đầu nó được đề nghị như một trong những cách kiểm soát chứng động kinh.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhịn ăn làm tăng sản xuất ketone và điều này có thể làm giảm tần suất co giật động kinh.

Vì MTC có thể được chuyển đổi thành ketone nên chúng có thể có lợi trong việc kiểm soát chứng động kinh.

Tuy nhiên, loại MCT nào nên được sử dụng là rất quan trọng. Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy axit capric MCT cải thiện khả năng kiểm soát cơn động kinh tốt hơn so với một loại thuốc chống động kinh phổ biến khác.

Một nghiên cứu khác trên chuột cho thấy rằng MCT chặn các thụ thể trong não gây ra co giật. Nhưng nhiều nghiên cứu trên người hơn cần được thực hiện để có thể chứng minh giả thiết này.

Chế độ ăn ketogenic có thể không phù hợp với tất cả mọi đối tượng nên rất có thể sẽ khó thực hiện lâu dài.

Nếu bạn muốn dùng chế độ ăn này để có thể kiểm soát những cơn động kinh, những gì bạn cần làm là tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa và chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện nó.

Bệnh Alzheimer

Alzheimer chặn khả năng sử dụng đường trong não và chế độ ăn ketogenic cung cấp nguồn năng lượng khác, ketone. Nó có thể giúp tế bào não tồn tại lâu hơn và cải thiện tình trạng giảm trí nhớ.

Trong một nghiên cứu khác, cùng một liều MCT đã được sử dụng cho 20 bệnh nhân Alzheimer và được quan sát thấy có sự cải thiện trong hoạt động, đặc biệt ở đối tượng có nhóm gen APOE ɛ4-negative.

Mặc dù gen di truyền cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc điều trị, bằng chứng cho thấy rằng 20 đến 70 gam MCT bổ sung bao gồm caprylic hoặc axit capric có thể cải thiện phần nào các triệu chứng của bệnh Alzheimer’s từ nhẹ đến trung bình.

Nhìn chung, lợi ích của dầu MCT đối với bệnh Alzheimer rất tích cực, nhưng vẫn cần có các nghiên cứu quy mô và dài hơn.

Tự kỷ

Một nghiên cứu cho thấy MCT có tác động đến những thay đổi tổng thể tích cực đến trẻ tự kỷ khi thực hiện chế độ ăn ketogenic trong 6 tháng.

Kết quả của một nghiên cứu khác cho thấy chế độ ăn ketogenic và không gluten cũng cải thiện hành vi của 6 trong 15 trẻ tự kỷ tham gia nghiên cứu.

Tự kỷ ảnh hưởng rất khác đến từng đối tượng khác nhau.

Có nghĩa là việc thêm MCT vào khẩu phần ăn có thể giúp trẻ giảm triệu chứng hoặc có thể không có tác dụng. Về phần này, cần thực hiện nhiều nghiên cứu hơn để có thể xác minh hiệu quả của MCT trong trường hợp này.

5. MCT có bao gồm axit béo chống lại nấm và vi khuẩn gây hại

MCT được cho là chất chống vi khuẩn và nấm hiệu quả.

MCT trong dầu dừa có thể giảm 25% vi khuẩn Candida albican gây các bệnh viêm nhiễm về da và giảm các bệnh gây ra bởi vi khuẩn clostridium dificile gây viêm đại tràng giả mạc.

Các axit béo như caprylic, capric và lauric axit có thể là nguyên nhân giúp dầu dừa có khả năng chống nấm và vi khuẩn.

Nhiều loại MCT cũng đã được chứng minh là có thể ngăn chặn hơn 50% các loại nấm mốc trong bệnh viện.

Tuy nhiên những nghiên cứu về ảnh hưởng của MCT lên hệ miễn chỉ được thực hiện ở động vật nên nhiều nghiên cứu hơn ở người cần được thực hiện để có thể có được kết quả nghiên cứu chính xác hơn.

6. MCT có thể có khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim bao gồm:

cholesterol cao

huyết áp

viêm

chỉ số khối cơ thể (BMI)

hút thuốc

Dầu MCT có thể hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu trên 24 người đàn ông thừa cân cho thấy rằng dùng dầu MCT kết hợp với phytosterol và dầu hạt lanh trong 29 ngày làm giảm tổng lượng cholesterol xuống 12,5%. Tuy nhiên, khi dầu ô liu được sử dụng thay thế, mức giảm chỉ là 4,7%.

Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy mức giảm cholesterol LDL (cholesterol có hại) nhiều hơn khi hỗn hợp dầu MCT được thêm vào chế độ ăn uống của họ.

Dầu MCT có thể giúp tăng sản xuất cholesterol HDL (tốt) bảo vệ tim.

Nó thậm chí có thể làm giảm đáng kể protein phản ứng C (CRP), một yếu tố gây viêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Các nghiên cứu cũ hơn đã phát hiện ra rằng hỗn hợp dầu MCT cũng có thể hạn chế nguy cơ gây ra bệnh tim khác .

7. MCT có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Dầu MCT cũng có thể có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường. MCT đã được chứng minh là làm giảm tích trữ chất béo và tăng cường đốt cháy chất béo, có thể hỗ trợ trong việc kiểm soát tình trạng bệnh.

Một nghiên cứu nhỏ có đối tượng nghiên cứu là trên 40 người mắc bệnh tiểu đường cho thấy những người tiêu thụ dầu MCT hàng ngày thấy giảm trọng lượng cơ thể, vòng eo và kháng insulin, so với những người dùng dầu ngô có chứa LCT.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng khi 10 người bị tiểu đường được tiêm insulin, họ cần ít hơn 30% lượng đường trong máu khi họ tiêu thụ MCT, so với LCT.

Tuy nhiên, cùng một nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ tác dụng nào của MCTs trong việc giảm lượng đường trong máu lúc đói (41).

Do đó, các yếu tố khác như thời gian và lượng thức ăn ăn vào có thể ảnh hưởng đến tác dụng của dầu MCT.

Đăng bởi: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Từ khoá: 7 lợi ích của dầu MCT đã được khoa học chứng minh 

7 Game Show Minh Chứng Cho Độ “Phủ Sóng” Của Sân Khấu Hài

Có thể thấy năm 2023, 2023 là sự lên ngôi của sân khấu hài. Bên cạnh việc các nghệ sĩ hài “lấn sân” trong vai trò làm ca sĩ, MC, Ban giám khảo thì sân khấu hài dần dần khẳng định mình hơn khi có độ “phủ sóng” tăng lên đến chóng mặt.

Tuyệt chiêu siêu diễn Đấu trường tiếu lâm

Tuyệt chiêu siêu diễn

Đấu trường tiếu lâm tiếp tục là sân chơi mới dành cho những người đam mê sân khấu hài kịch. Đây là chương trình tìm kiếm tài năng ở lĩnh vực hài với sự dẫn dắt của các huấn luyện viên là những nghệ sĩ, danh hài nổi tiếng hiện nay: Trấn Thành, Trường Giang, cặp đôi Thu Trang – Tiến Luật vào đạo diễn Đức Thịnh. Ban đầu chương trình được phát sóng trên đài THVL1, tuy nhiên chỉ sau số đầu tiên đã phải tạm ngưng. Hơn một tháng sau, Đấu trường tiếu lâm đã trờ lại nhưng lịch phát sóng được thay đổi đồng thời kênh phát sóng cũng chuyển sang là HTV7. Sự thay đổi này cũng khiến cho cấu trúc thi có đôi chút thay đổi, tuy nhiên sự hấp dẫn của chương trình đã khiến thời gian chờ đợi của khán giả là không uổng phí.

Đấu trường tiếu lâm

Làng hài mở hội Bí mật đêm chủ nhật Ơn Giời! Cậu đây rồi

Bí mật đêm chủ nhật

Ơn Giời! Cậu đây rồi là phiên bản tiếng Việt của chương trình nổi tiếng Thank God You’re Here. Nghệ sĩ Xuân Bắc trong vai trò MC và NSƯT Hoài Linh là giám khảo cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ hài nổi tiếng trong vai trò trưởng phòng: Việt Hương, Chí Tài, Trấn Thành, Trường Giang, Tự Long, Công Lý,… Đây là chương trình tấu hài ứng biến, các nghệ sĩ tham gia chương trình buộc phải tham gia vào một vở kịch mà không hề biết trước kịch bản cũng như tình huống mà các trưởng phòng đưa ra. Sau khi cả 5 căn phòng đều được chinh phục, giám khảo Hoài Linh sẽ chọn ra một người chiến thắng. Chương trình đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả khắp cả nước và vinh dự nhận ba giải Mai Vàng cùng 7 đề cử khác ở cùng giải thưởng.

Ơn Giời! Cậu đây rồi

Cười xuyên Việt

Ơn Giời! Cậu đây rồi

Cười xuyên Việt là chương trình tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực hài do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty truyền thông Khang phối hợp sản xuất. Ngay từ mùa đầu tiên ra mắt vào năm 2023, Cười xuyên Việt đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo thí sinh đăng ký tham gia và khán giả xem đài. Chính vì vậy mà ngay sau sự thành công đó, phiên bản: Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ và Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội tiếp tục được ra mắt, tạo sân chơi cho không chỉ dành cho các nghệ sĩ hài mà còn dành cho các nhóm hài.

Mùa 2 của Cười xuyên Việt có sự tăng cường của hai nhóm cố vấn nhằm mục đích định hướng cho các thí sinh cũng như chắp cánh cho các tài năng tỏa sáng hơn. Sự thành công của hai mùa đã đưa Cười xuyên Việt trở thành một trong các chương trình hấp dẫn nhất.

Thách thức danh hài

Cười xuyên Việt

Thách thức danh hài là cuộc thi dành cho những người yêu thích, đam mê hài kịch và có năng khiếu hài hước. Đây là sân chơi không giới hạn số lượng thành viên cũng như thể loại dự thi của các thí sinh. Điều duy nhất mà các thí sinh cần làm là gây cười cho hai vị giám khảo (Nghệ sĩ hài Trấn Thành và nghệ sĩ hài Việt Hương) trong thời gian quy định (60s cho mỗi vòng chơi). Số tiền thưởng lên tới 100 triệu đồng nếu như thí sinh thắng cả 5 vòng chơi. Chương trình trải qua hai mùa phát sóng đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh đăng ký tham gia cũng như khán giả xem đài truyền hình.

Thách thức danh hài

Thách thức danh hài

Không thể phủ nhận độ “phủ sóng” của sân khấu hài trong các Game show hiện nay. Đây thực sự là cơ hội cho tất cả những người có đam mê diễn xuất, đam mê sân khấu hài kịch được dịp khẳng định mình cũng như đến gần khán giả hơn.

Đăng bởi: Hà Thái Tuệ

Từ khoá: 7 Game show minh chứng cho độ “phủ sóng” của sân khấu hài

3 Con Giáp Bộc Trực, Thẳng Thắn, Dễ Làm Nên Đại Sự

Những con giáp này đã nói là làm. Nhờ sở hữu khả năng nổi trội nên họ được dự báo sẽ thành công trong tương lai.

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu thường bộc trực, thẳng thắn. Họ không giỏi nói những lời hoa mỹ. Ngược lại, người tuổi này thường im lặng, nói ít hơn và làm nhiều hơn.

Con giáp này thường có thể nhìn ra cốt lõi và bản chất của vấn đề. Họ cân nhắc, suy tính rất kỹ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì. Bản thân con giáp này không phải là người thích khoa trương. Họ nói được làm được, đã quyết định làm việc gì là chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu.

Người tuổi Sửu không thích tranh cãi. Họ chỉ chỉ ra cốt lõi của vấn đề chứ không ép buộc người khác phải theo ý mình. Tuy không quá tài năng, sắc sảo nhưng chòm sao này lại cần cù, chịu khó. Họ có thể làm việc chăm chỉ gấp 2, gấp 3 người khác để đạt được mục tiêu.

Đó cũng chính là lý do khiến con giáp này có thể đạt được vị trí cao trong công ty, cơ quan mà mình làm việc. Đến tuổi trung niên, sự nghiệp của con giáp này nở rộ, kiếm tiền về đầy túi.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ rất cầu toàn, giỏi giao tiếp. Người tuổi này hiểu được tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa các cá nhân trong công việc và cuộc sống.

Bản thân con giáp tuổi Tỵ rất nhạy bén. Họ có cái nhìn sâu sắc, có thể nhìn thấu được con người, sự vật. Tuy vậy, người tuổi này không thích nhiều lời. Họ chỉ im lặng để làm việc vì mục tiêu đã đề ra phía trước.

Người tuổi này được nể trọng vì biết giữ chữ tín. Con giáp này nói được, làm được, rất ít khi bội ước với người cùng làm việc với mình. Họ nghiêm túc với công việc, nghiêm khắc với chính mình.

Đây cũng là động lực giúp con giáp này tiến bộ, rút ra được kinh nghiệm sau những lần vấp ngã. Nhờ làm việc cẩn thận, chỉn chu, họ ngày một thăng tiến trong sự nghiệp.

Con giáp này được dự đoán sẽ là những người lãnh đạo tài ba, giúp hội nhóm, công ty của mình vươn lên mạnh mẽ.

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần thường ăn nói cao giọng, tính tình mạnh mẽ. Trong công việc, họ phản ứng nhanh và rất dứt khoát.

Người tuổi này không thích nịnh bợ, nói những lời hoa mỹ. Những lời họ nói ra thường chân thật, đôi khi làm phật ý người khác.

Người tuổi này đa phần đều rất bộc trực và sắc sảo. Họ luôn giữ chữ tín trong công việc. Đó cũng là nguyên nhân giúp họ chiếm được lòng tin của người khác. Con giáp này rất cẩn trọng và đưa ra những yêu cầu cao cho bản thân và những người hợp tác với mình.

Nhờ đó mà họ bay cao, vươn xa trong sự nghiệp. Người tuổi này có thể trở thành những ông chủ lớn, người đứng đầu trong các công ty, tổ chức mà mình làm việc. Sau trung tuổi, tài vận của họ tăng lên nhanh chóng, giúp họ trở thành người giàu có.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đăng bởi: Hương Hồ

Từ khoá: 3 con giáp bộc trực, thẳng thắn, dễ làm nên đại sự

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng Lớp 7 trên website Jhab.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!